En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL informa que és titular del lloc web www.ranapps.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL, amb CIF B66203753 i domicili social en CALLE PINTORS VERGOS, 15 – PISO 1 GRANOLLERS (08402), Barcelona, Espanya.

L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: ranapps@ranapps.com

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL contràriament el que disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap classe de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL. amb CIF B66203753 i domicili social situat a CALLE PINTORS VERGOS, 15 – PISO 1 GRANOLLERS (08402), Barcelona, Espanya, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL. informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic a href=”mailto:ranapps@ranapps.comz”>ranapps@ranapps.com

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL.  per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL.. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. RANAPPS MOBILITY PROFESSIONAL SOLUTIONS SL. té el seu domicili a GRANOLLERS (08402), Barcelona, Espanya